Stoneware tumbler with shino glaze

Stoneware tumbler with shino glaze

28.00
Set of two stoneware tumblers with shino glaze
sold out

Set of two stoneware tumblers with shino glaze

50.00
Set of two stoneware tumblers with shino glaze
sold out

Set of two stoneware tumblers with shino glaze

50.00